Wizerunek firmy a marka

Wizerunek firmy a marka

Publikacje Oferta Post Title „Kolejny problem, jaki wiąże się z marketingowym ujęciem wizerunku, to rozszerzenie pojęcia wizerunku o pojęcie wizerunku marki. Spotkać się można nawet z ograniczeniem rozważań na temat wizerunku jedynie do kształtowania marki produktu. O...